SOM AL CENTRE DE RUBÍ, MOLT A LA VORA DE SANT CUGAT, CERDANYOLA, 
LA UAB, CAN SANT JOAN, TERRASSA, SABADELL, BARCELONA, LA FLORESTA, LES PLANES…

VINE A VEUREN'S!

Veure mapa detallat de Rubí

Distàncies

Des de Sant Cugat
4,9 km – 11 min aprox.

Des de Cerdanyola
12,2 km – 15 min aprox.

Des de la UAB
7,6 km – 8 min aprox.

Des de Sabadell
11,8 Km – 22 min aprox.

Des de Terrassa
12,8 Km (C16) – 22 min aprox.

Des de Barcelona
25 Km – 23 min aprox.

Des de Sant Pol de Mar
61,3 km – 45 min aprox.